Szkolenia z zakresu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży dla lekarzy - w oparciu o kryteria naboru określone we wniosku o dofinansowanie projektu oraz regulaminie rekrutacji uczestników projektu