1.      ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

A.      Cele szkolenia specjalizacyjnego w bloku podstawowym

W bloku podstawowym psycholog realizujący szkolenie specjalizacyjne zdobywa podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące zastosowania psychologii klinicznej w obszarach medycyny:

1)      psychiatrii;

2)      pediatrii;

3)      neurologii;

4)      chorób somatycznych.

B.       Sposób organizacji szkolenia w bloku podstawowym

Specjalistyczny blok podstawowy realizowany jest w formie 14 modułów obejmujących 14 kursów specjalizacyjnych i 9 staży kierunkowych.

2.      CZAS TRWANIA SZKOLENIA W BLOKU PODSTAWOWYM

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej w zakresie bloku podstawowego trwa 2 lata.