ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

A.      Cele szkolenia specjalizacyjnego w bloku podstawowym

W bloku podstawowym osoba odbywająca szkolenie specjalizacyjne zdobywa podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące wybranych elementów wiedzy medycznej oraz podstaw psychoterapii.

B.       Sposób organizacji szkolenia w bloku podstawowym

Specjalistyczny blok podstawowy realizowany jest w formie 2 modułów obejmujących 2 kursy specjalizacyjne oraz kurs jednolity z prawa medycznego.

C.      Czas trwania szkolenia w bloku podstawowym

Szkolenie specjalizacyjne w zakresie bloku podstawowego trwa 6 miesięcy.