MODUŁ IV. WYBRANE PROBLEMY KLINICZNE cz. 1

Dzień

/ Kurs

Rodzaje

Zajęć

 

Liczba

godzin

Tematyka

1

wykład

3

Zaburzenia afektywne: obraz kliniczny.

warsztat

4

Specyfika kontaktu z osobami w kryzysie depresyjnym, maniakalnym i dysforycznym.

2

wykład

3

Zaburzenia afektywne: podstawy terapii.

warsztat

4

Nawiązywanie kontaktu, motywowanie, psychoedukacja, rozwiązywanie trudności.

3

wykład

3

Samobójstwa i autoagresja.

warsztat

4

Ocena ryzyka samobójstwa, postępowanie wobec osoby zagrożonej samobójstwem.

4

wykład

3

Psychogeriatria: podstawowe problemy.

warsztat

4

Kontakt z osobami w wieku starczym: nawiązywanie kontaktu, motywowanie, rozwiązywanie trudności.

5

wykład

3

Otępienia i inne zaburzenia wieku starczego. Instytucje, regulacje prawne i zasady pomocy.

warsztat

4

Współwystępowanie i wzajemne uwarunkowania zaburzeń psychicznych i chorób somatycznych. Postępowanie, współpraca w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Łącznie

35