MODUŁ VII. MODELE PSYCHOTERAPEUTYCZNE I ICH ZASTOSOWANIE W PRACY

ŚRODOWISKOWEJ

Dzień / Kurs

Rodzaje

zajęć

Liczba

godzin

Tematyka

1

wykład

3

Interwencja psychoterapeutyczna: model psycho- dynamiczny.

warsztat

4

Rozmowa terapeutyczna.

2

wykład

3

Interwencja psychoterapeutyczna: model poznawczo - behawioralny.

warsztat

4

Społeczność terapeutyczna.

3

wykład

3

Interwencje psychoterapeutyczne: inne modele.

warsztat

4

Poradnictwo i terapia indywidualna.

4

wykład

3

Interwencje psychoterapeutyczne: dylematy i zasady etyczne.

warsztat

4

Poradnictwo i terapia grupowa.

5

wykład

3

Psychospołeczne rozumienie psychoz.

warsztat

4

Interwencje psychoterapeutyczne w kryzysach psychotycznych.

Łącznie

35

35