Wideotutoriale dotyczące pracy z Moodle opracowane przez Uniwersytet Śląski

1. Jak umieścić w kursie dowolne pliki dydaktyczne?

    

    

2. Jak umieścić w kursie dowolne pliki dydaktyczne?

    

    

3. Jak zmienić nazwę elementów kursu oraz ich kolejność?

   

   

4. Jak dodać link do zewnętrznej strony www?

    

    

5. Jak dodać zadanie umożliwiające przesłanie odpowiedzi w formie pliku?

     

     

6. Jak umieścić czat w kursie?

    

7. Jak dodać forum dyskusyjne?

   

   

8. Jak dodać krótki opis tematu na głównej stronie kursu?

   

   

9. Jak dodać krótki opis pomiędzy składowymi kursu?

   

   

10. Jak dodać dłuższą treść do kursu?

   

   

11. Jak otworzyć kurs dla studentów bez podziału na grupy?

   

   

12. Jak otworzyć kurs dla studentów z podziałem na grupy?

   

   

13. Jak wysłać z kursu informację do całej grupy lub wybranych osób?

   

   

14. Jak ukryć elementy kursu i zobaczyć, jak nasz kurs widzi student?

   

   

15. Jak dodać quiz, czyli zestaw pytań samosprawdzających?

   

   

16. Jak do quizu dodać pytanie prawda/fałsz?

   

   

17. Jak do quizu dodać pytanie jednokrotnego wyboru?

   

   

18. Jak do quizu dodać pytanie wielokrotnego wyboru?

   

   

19. Jak do quizu dodać pytanie tzw. krótkiej odpowiedzi?

   

   

20. Jak utworzyć szybkie głosowanie?

   

   

21. Jak dodać słownik pojęć?

   

   

22.  Jak sprawdzić obecność na zajęciach?

   

   

23. Jak dodać zadanie, które studenci mają oddać w grupach?

   

   

24. Słownik pojęć tworzony przez studentów a wpisy oceniane przez prowadzącego

   

   

25. Jak automatycznie udostępniać oraz zamykać kolejne tematy lub pojedyncze składowe?

   

   

26. Ocenianie w systemie Moodle

   

   

27. Jak dodać i do czego służy aktywność lekcja?

   

   

28. Jak dodać ankietę lub kwestionariusz?

   

   


Last modified: czwartek, 22 kwietnia 2021, 12:13