Szkolenie specjalizacyjne - psychologia kliniczna dzieci i młodzieży - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24.02.2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 786)