MODUŁ I. ROLA, ZADANIA I WYZWANIA TERAPEUTY ŚRODOWISKOWEGO.

Dzień/ Kurs

Rodzaje zajęć

Liczba

godzin

Tematyka

 

1

wykład

3

Terapeuta środowiskowy: zadania i rola zawodowa.

 

 

warsztat

4

Zajęcia integracyjne z elementami treningu interpersonalnego.

 

2

wykład

3

Medyczny kontekst pomagania: tradycje, język, modele, szczególny aspekt współpracy środowiska szkolnego
z zespołem środowiskowym – rola terapeuty

myślenia.

 

warsztat

4

Kontakt z lekarzem: zadania, trudności, rozwiązania.

 

3

wykład

3

Psychologiczny kontekst pomagania: tradycje, język, modele myślenia.

 

warsztat

4

Kontakt z psychologiem: zadania, trudności, rozwiązania.

 

4

wykład

3

Społeczny kontekst pomagania: tradycje, język, modele

myślenia.

 

warsztat

4

Kontakt z pracownikiem socjalnym: zadania, trudności, rozwiązania.

 

5

wykład

3

Modele opieki psychiatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dotyczących osób niepełnoletnich.

 

warsztat

4

Model środowiskowy i azylowy w praktyce – czy muszą być rozłączne?

 

Łącznie

35