Dzień / Kurs

Rodzaje

zajęć

Liczba

godzin

Tematyka

1

wykład

3

Stres, fizjologiczna i patologiczna reakcja na stres (eustres i disstres - następstwa).

warsztat

4

Grupowa terapia treningowa*

2

wykład

3

Kryzys: fazy reakcji kryzysowej, znaczenie kryzysów w życiu człowieka.

warsztat

4

Zasady komunikacji. Decyzje w sytuacjach obciążających i ryzykownych. Asertywność.

3

wykład

3

Interwencja kryzysowa.

warsztat

4

Praktyka interwencji kryzysowej. Radzenie sobie ze stresem, agresją, wrogością.

4

wykład

3

Psychopatologia 1: podstawowe objawy zaburzeń psychicznych.

warsztat

4

Kontakt z pacjentem: słuchanie i rozumienie.

 

5

wykład

3

Psychopatologia 2: podstawowe zespoły zaburzeń psychicznych.

 

 

warsztat

4

Kontakt z pacjentem: ocena stanu psychicznego.

 

Łącznie

35