MODUŁ III. ZABURZENIA PSYCHOTYCZNE. OPIEKA ŚRODOWISKOWA.

Dzień/ Kurs

Rodzaje

        zajęć

Liczba

godzin

Tematyka

1

wykład

3

Psychozy: obraz kliniczny, stan prodromalny.

warsztat

4

Specyfika kontaktu z osobami w kryzysie psychotycznym, w nawrotach i przewlekłych stanach psychotycznych. Wczesna interwencja w kryzysach psychotycznych.

2

wykład

3

Psychozy: podstawy terapii.

warsztat

4

Nawiązywanie kontaktu, motywowanie, rozwiązywanie trudności.

3

wykład

3

Opieka środowiskowa: zasady organizacji i formy instytucjonalne - aspekt zdrowotny, społeczny, zawodowy i samopomocowy.

warsztat

4

Współpraca w zespole - ryzyko wypalenia i zapobieganie mu.

4

wykład

3

Sieć oparcia społecznego: zasoby lokalne, organizacje samopomocowe.

warsztat

4

Budowanie kompetencji i oparcia społecznego.

5

wykład

3

Ustawa z dnia 5 kwietnia 2017 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.),ustawa z dnia 15 września 2017 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) i inne regulacje.

warsztat

4

 

Łącznie

 

 

     35