Dzień / Kurs

Rodzaje

zajęć

Liczba

godzin

Tematyka

1

wykład

3

Zaburzenia osobowości: obrazy kliniczne i formy pomocy.

warsztat

4

Specyfika kontaktu w przypadku zachowań osób z zaburzoną osobowością.

2

wykład

3

Zaburzenia nerwicowe: obrazy kliniczne i formy pomocy.

warsztat

4

Specyfika kontaktu w przypadku osób z objawami nerwicowymi.

3

wykład

3

Stres ostry i pourazowy: obrazy kliniczne i formy pomocy.

warsztat

4

Specyfika kontaktu z osobami w stanach stresogennych.

4

wykład

3

Zaburzenia odżywiania: obrazy kliniczne i formy pomocy.

warsztat

4

Specyfika kontaktu w przypadku osób z zachowaniami anorektycznymi i bulimicznymi.

5

wykład

3

Zaburzenia snu: problemy i formy pomocy.

warsztat

4

Dysfunkcje i inne zaburzenia seksualne: problemy i formy pomocy.

Łącznie

35