MODUŁ VIII. UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI

 

Rodzaje

zajęć

Liczba

godzin

Tematyka

1

wykład

3

Uzależnienia: aspekt biologiczny, psychologiczny i społeczny. System iluzji i zaprzeczeń.

warsztat

4

Ujawnianie uzależnienia: o co i jak pytać?

2

wykład

3

Alkohol: problem, formy pomocy, regulacje prawne.

 

 

 

warsztat

4

Nawiązywanie kontaktu, motywowanie, rozwiązywanie trudności. Agresja i autoagresja. Samopomoc.

3

wykład

3

Inne substancje psychoaktywne: problem, formy pomocy, regulacje prawne.

warsztat

4

Nawiązywanie kontaktu, motywowanie, rozwiązywanie trudności. Strategia pomagania w wybranych przypadkach.

4

wykład

3

Uzależnienie i rodzina. Współuzależnienie.

warsztat

4

Interwencje rodzinne w sytuacji uzależnienia.

5

wykład

3

Uzależnienia behawioralne i tzw. nowe uzależnienia - problemy, rozpoznawanie, pomaganie.

warsztat

4

Pacjenci z podwójną diagnozą - specyfika problemu, postępowanie.

Łącznie

35