Wykaz umiejętności:

1) rozumienie  emocji pacjenta,

2) zdolność określenia emocji własnych i związanych z osobą pacjenta,

3) rozumienie wpływu procesów grupowych na emocje i zachowania jednostki (zarówno
w odniesieniu do zachowania pacjentów w grupie, jak i relacji w zespole terapeutycznym).

 

Aktywny udział w prowadzonym szkoleniu treningowym. Otwartość, gotowość do dzielenia się przeżywanymi emocjami w doświadczeniu grupowym. Umiejętność rozpoznawania nasilonych odczuć i stanów emocjonalnych w pracy z pacjentem (rozpoznawanie zjawiska przeniesienia i przeciwprzeniesienia) na podstawie prezentowanych nagrań i zapisów przebiegu rozmów z pacjentem i jego rodziną.

Rozpoznawanie faz w procesie terapii grupowej i ról pełnionych przez uczestników doświadczenia treningowego – prezentacja analizy i rozumienia procesu szkolenia treningowego. Rozpoznawanie zjawiska kryzysu grupowego, identyfikacja sposobu poradzenia sobie z wyżej wymienionym zjawiskiem w trakcie szkolenia.

Prezentacja sporządzonego genogramu z uwzględnieniem: struktury podsystemów, rodzajów relacji łączących poszczególnych członków rodziny i procesów emocjonalnych. Próba zbudowania hipotezy (prezentacja przypadku) na temat znaczenia objawów pacjenta (pacjent identyfikowany) dla podtrzymania homeostazy w systemie rodzinnym. Praktyczne wykorzystanie informacji płynących z techniki genogramu dla poprawy procesów komunikacyjnych w rodzinie, identyfikacji powtarzających się pokoleniowo wzorców zachowań. Próba zaplanowania oddziaływań korekcyjnych w odniesieniu do dysfunkcjonalnych wzorców zachowań systemowych we współpracy z zespołem terapeutycznym z uwzględnieniem zadań terapeuty środowiskowego.

 

Imię i nazwisko osób prowadzących:

Psycholog kliniczny/psychoterapeuta w trakcie certyfikacji  Małgorzata Przybył

Mgr. Psychologii- Paulina Górczak